Home » Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

Fundisa Weddings besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze site. Kennelijke fouten en vergissingen binden ons niet. De gegevens op deze site kunnen te allen tijde zonder waarschuwing en zonder opgaaf van redenen door Fundisa Weddings worden gewijzigd.

Fundisa Weddings wijst hierbij uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van de door Fundisa Weddings op de website gepubliceerde gegevens of gegevens waarnaar links op onze internetsite naar verwijzen.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de Fundisa Weddings website en overige Fundisa Weddings publicaties mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze.